Hjem

Hjemmeværnet på Fyn

Den 9.juni 1945 vedtog Frihedsbevægelsen, at arbejde mod oprettelse af et Hjemmeværn, som skulle være beredt til at forsvare landets selvstændighed.

 

Dette førte til oprettelsen af Hjemmeværnsforeningerne. Bevæbningen var som hovedregel Modstandsbevægelsens våben og tyske efterladenskaber. Uniformeringen var indledningsvis civilt med armbind eller kedeldragt.

 

Den 16.juli 1948 underskrev kongen den første lov om det statslige hjemmeværn – til ikrafttræden den 1.april 1949.